HELSE OG FOT:

Fotterapi og  sykepleietjenester AS

Tlf: 415 54 265Om meg

Fotterapeut- Sår og Diabetessykepleier

Fotterapeut 2019: Bergen hud og fotterapeutskole. 2019

Fordypning Diabetesfoten, Universitetet Sør-Øst, Drammen 2021-2022

Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Bergen 1995. Off. Godkjent.

Videreutdanning:

Demenssykdommer, Høgskolen i Bergen 1997

Sårsykepleier. Behandling av kroniske sår, Høgskolen Stord/Haugesund, 2012

Diabetessykepleier. Klinisk spesialist, Diabetes, Høgskolen på Vestlandet 2017

Arbeidserfaring:

Hjemmesykepleie, Psykiskhelsearbeid, sykehus.

Medlem:

Fotterapeutforbundet

Norsk Sykepleierforbund, Diabetesforbundet

Norsk interesseorganisasjon for sårbehandling
  •  Her får du en kombinasjon av fotterapeut og spesialsykepleier med god medisinsk kompetanse på føtter, sår og diabetes.
  • Jeg er opptatt av den enkeltes behov.