HELSE OG FOT:

Fotterapi og  sykepleietjenester AS

Tlf: 415 54 265Journalføring

Jeg er autorisert helsepersonell henholdsvis fotterapeut, sår og diabetessykepleier og må følge helsepersonelloven som pålegger meg både taushetsplikt og elektronisk journalføring av helseopplysninger. Dine data oppbevares trygt og jeg følger pålegg om sikker innlogging slik at opplysningene ikke kommer på avveie.

Jeg bruker HANO journalsystem anbefalt av blant andre Fotterapeutforbundet.